در جلسه شورای ترافیک مطرح شد
فرماندار اردکان در جلسه شورای ترافیک ضمن تشکر از مدیریت راهنمایی ورانندگی و همکاری شهرداری وسازمان حمل ونقل در خصوص کنترل ترافیکی شهرستان در ایام عید با توجه به حجم بالای مسافرین نوروزی مجددا به معظل ترافیک پرحجم در محل میدان شهدا اشاره نمود وگفت :از طریق پیگیری های بعمل آمده خوشبختانه لزوم اصلاح ترافیکی این ناحیه از شهر توسط مسئولین استان نیز واقف گردیده است وقرار است بودجه محدودی به این امر اختصاص داده شود وسایر هزینه های اجرای این طرح باید از طریق شهرستان انجام گردد لذا لازم است که نظرات کارشناسی بصورت خاص روی این طرح اعمال گردد تا انشا الله اجرا به نحو احسن انجام گیرد .
شهردار اردکان در این خصوص با اعلام بخشی از هزینه های اجرای این طرح موافقت شورای شهررا برای تامین بار مالی پروژه ضروری دانست و در زمینه اولویت اجرای زیر گذر یا توسعه میدان گفت :کارشناسان ترافیک شهرداری با مطالعه این طرح توسعه میدان را بدلیل بالا بودن هزینه های آزاد سازی تا حدودی منتفی دانسته و اجرای پل زیر گذر را هم از لحاظ ترافیکی وهم از جنبه اقتصادی مفید ارزیابی نموده اند.
روستایی در این خصوص خواستار تشکیل جلسه مشورتی متشکل از امام جمعه محترم ،اعضای شورای شهر ،فرماندار ،شهردارو شرکت پیمانکار این پروژه در اسرع وقت گردید تا تصمیمات وراهکارهای اجرایی وبرآورد هزینه ها مسجل گردد.

نصب تابلوهای هشدار دهنده در محل تقاطع بلوار ولیعصر ومیدان شفق با توجه به خطر ساز بودن این محور توسط اداره راه وترابری وترمیم آسفالت بلوار ولیعصر و رفع چاله های موجود همچنین اصلاح ترافیکی میدان چادر ملو از طریق نصب سرعت گیر از دیگر مواردی بود که در جلسه شورای ترافیک شهرستان درمورد آنها بحث وتصمیم گرفته شد