مسوول ایستگاه تحقیقات پسته اردكان گفت
مسوول ایستگاه تحقیقات پسته اردكان گفت: حدود 7 هزار هکتار سطح زیر کشت پسته در شهرستان اردکان می باشد كه برداشت آن آغاز شد.
"مصطفی میراب زاده" ضمن بیان اینکه استان یزد دومین تولید کننده پسته کشوری می باشد،اظهار داشت: اردكان یکی از ذخایر ژنتیکی وتوارثي پسته کشور است.
وی افزود:متوسط عملكرد پسته اين شهرستان ، یک تن در هکتار می باشد و در سال جاری به علت آثار سرمازدگي وخشكسالي درسال 86 با کاهش محصول مواجه می باشیم .
میراب زاده تاکید نمود:دراین شهرستان حدود 70 كارگاه فراوری پسته و شش عدد ترمینال ضبط پسته می باشد.
وی اشاره کرد:مناطق عمده پسته کاری اردکان کشت خوانهای شمال اردکان ،احمد اباد ،ترک آباد و چاه افضل است.
لازم به ذکر است که انواع پسته در اردکان شامل: بادامی ،خنجری ،حاج عبداللهی ،پرنده ای ،احمد آقایی ،فندقی و کله قوچی می باشد.