فراخوان بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاترکودک و نوجوان منتشر شد

برای اولین بار در استان یزد: اردکان میزبان جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

✅میزبانی اردکان از جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاترکودک و نوجوان منتشر شد

✍️ فراخوان شرکت هنرمندان برای حضور در بخش‌های مختلف بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان منتشر شد.

📌متن و شرایط حضور در این رویداد را در وب گاه جشنواره دنبال کنید 👇

🌐  https://icy.theater.ir/fa/170819/