گوشه‌هایی از حضور حماسی مردم پای صندوق‌های رأی را مشاهده کنید.
 


تنزيل فیلم