به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اردکان، مصطفی پوردهقان صبح امروز با حضور در چند مرکز اسکان و ارائه خدمات به مسافرین نورزوی از نزدیک به بررسی وضعیت در نظر گرفته شده برای میزبانی از مسافران نوروزی پرداخت.