تا دوم اسفند ۹۸

در این بازدید امکانات و تجهیزات شعب اخذ رأی شهرستان اردکان برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 تنزيل فیلم