استاندار يزد به همراه امام جمعه و فرماندار شهرستان اردكان و جمعي از مديران ارشد استان و شهرستان اردكان از مناطق محروم بخش خرانق بازديد و از نزديك در جريان مشكلات اين بخش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد ، محمد رضا فلاح زاده در اين سفر از روستاهاي مغستان ، ساغند و بخش مركزي خرانق بازديد كرد.
وي در ديدار هاي مردمي در اين سفر ، خدمتگزاري به مردم را مهمترين وظيفه مسئولين دانست .
استاندار در پايان اين سفر يك روزه در مصاحبه با خبرنگاران اظهارداشت: به منظور آباداني و پيشرفت بخش خرانق، جلسه شوراي اداري با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد، كه بيش از 40 مصوبه به دنبال داشت.
وي ادامه داد: از مهمترين مشكلات مردم بخش خرانق مسئله آب است كه مقرر شد مطالعه تامين آب آشاميدني روستاي مغستان ، ساغند و بخش مركزي خرانق توسط مسئولين پيگيري شود.
استاندار یزد به مصوبات بخش تربيت بدني اشاره كرد و گفت: تامين تجهيزات و تكميل ورزشگاه هاي روستايي بخش خرانق از مهمترين موضوعات مطرح شده در بخش تربيت بدني بود كه مقرر شد در اين زمينه اقدامات لازم صورت گيرد.
وي ضمن اشاره به مشكلات موجود در بخش صنعت اين منطقه ،اظهار داشت : در حوزه صنايع نيز مصوب شد كارگروهي ، مشكلات واحد هاي اين بخش را بررسي كند.
استاندار به  اتصال روستاهاي  حاجي آباد زرين و روستاي نفيس آباد به شبكه برق سراسري به عنوان يكي ازمصوبات بخش برق  اشاره كرد.
فلاح زاده بر ضرورت تكميل طرح هادي روستاها در بخش بنياد مسكن تاكيد نمود.
استاندار يزد دوبانده نمودن ورودي ساغند و روكش آسفالت حاجي آباد زرين را از مهمترين مصوبات بخش راه دانست و با اشاره به مشكل اشتغال جوانان اين بخش اظهار داشت : مقرر شد جلسه اي با حضورمعاون برنامه ريزي استاندار ، مدير كل صنايع و معادن ، مديركل كار و امور اجتماعي و شركت صنايع چادر ملو برگزار شود و در خصوص بكارگيري جوانان برومند اين منطقه راهكارهايي اتخاذ گردد.