ساعت 3 بامداد روز گذشته انفجاری مهیب در یک انبار مواد پلاستیکی و مبلمان در خیابان سعدی باعث کشته شدن دو نفر شد.
به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی "حاکیست: در این حادثه دو کارگر این انبار به نام های "محمد فتاحی"21 ساله فرزند" مرتضی "و "احسان مربی "19 ساله فرزند "سعید " که در آن ساعت مشغول به کار بودند ،متاسفانه کشته شدند.
"مهدیزاده "بیان داشت:همچنین شدت انفجار به حدی بود که شیشه های 11 باب مغازه و 2 باب منزل روبرو ی آن کاملا شکسته شد و یک نفر از ساکنین محل نیز دچار سکته مغزی شد و روانه بیمارستان شد.
وی گفت: علت و میزان خسارت های این انفجار از سوی مراجع ذی الصلاح اردکان در دست بررسی است