انتصاب محمد حسین میرحسینی به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اردکان

انتصاب محمد حسین میرحسینی به سمت «سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اردکان»

در حکمی از سوی استاندار یزد، محمد حسین میرحسینی به سمت «سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اردکان» منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، دکتر فاطمی طی حکمی، محمد حسین میرحسینی را به سمت «سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اردکان»، منصوب کرد.