مسئول ستاد انتخابات استان در جلسه کمیته تبلیغات این ستاد تاکید نمود
مسئول ستاد انتخابات استان در جلسه کمیته تبلیغات ستاد انتخابات استان که در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد با تاکید بر سه اصل اخلاق محوری ،قانونمداری وحضور حداکثری گفت :خواسته ملت ،رهبری وشخص رییس جمهور برگزاری انتخابات برپایه این سه اصل است .
عبد الرسول دوران ضمن برشمردن پاره ای از وظایف اعضای کمیته تبلیغات واطلاع رسانی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور حداکثری مردم را مولفه اقتدار ملی وپشتوانه مردمی دانست و از اعضای این کمیته خواست تا با ابزاری که در اختیار دارند در راستای آماده سازی افکار عمومی و زمینه سازی تنویر افکار گام بردارند ودر این مسیر اعتماد متقابل بین مردم ومسئولین وایجاد تعامل هرچه بیشتر بین بدنه جامعه ونظام را لحاظ نمایند.
معاون سیاسی استاندار ومسئول ستاد انتخابات استان با اشاره به نقش رسانه ها در ایجاد نشاط وسلامت انتخابات پرهیز از دامن زدن به تنشها وخودداری از رقابتهای ناسالم را که موجب مخدوش شدن رای ونظر مردم می گردد خواستار شد .
قائم محمدی مسئول کمیته تبلیغات انتخابات استان ومشاور استاندار در امور بین الملل نیز ضمن تقدیر از تلاشهای روابط عمومی فرمانداریهای اردکان و مهریز از اعضای کمیته تبلیغات در شهرستانها ورابطین اخبار مراکز بخش خواست تا ریز اخبار موجود در زمینه انتخابات را به دبیرخانه این کمیته واقع در دفتر روابط عمومی استانداری ارسال نمایند .
گفتنی است کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اردکان واقع در روابط عمومی فرمانداری آماده دریافت اخبار واطلاعات پیرامون فعالیتهای انتخاباتی ،تخلفات و...  می باشد همچنین شماره تلفن 7227710این فرمانداری جهت دریافت اخبار واطلاعات مردم اردکان اختصاص داده شده است.