"حجت الاسلام ديداري "در جلسه عالي پشتيباني از طرح هاي بسيج سازندگي
امام جمعه گفت:الويت بندي در طرح هاي بسيج سازندگي بايد خدمت به قشر رعيت وباعث ايجاد محبوبيت در دل انها بشود   و اين خود مزيت بزرگي است.
 "حجت الاسلام ديداري "در جلسه عالي پشتيباني از طرح هاي بسيج سازندگي كه با حضور جمعي از مسوولان در محل فرمانداري برگزار شد ،بيان داشت:با تفاهم وهمدلي تمام مسوولان و به كارگيري نيروي جوان مي توان مشكلات را برطرف نمود.
وي اشاره نمود:فاجعه اي بزرگ در مزارع شهرستان به وجود آمده و ان وجود افات و حيوانات موزي است كه با همكاري بسيج سازندگي و جهاد كشاورزي مي توان در مبارزه با آن كوشيد.
در ادامه اين جلسه فرماندار تاكيد نمود:بسيج سازندگي در تمام عرصه ها و پروژها، عملكرد خوب و موفقي داشته است .
"عباسعلي روستايي"همچنين ازادارات و دهياري ها دعوت نمود كه پروژه هاي خود را در اختيار بسيج سازندگي قرار داده و نهايت همكاري خود را با آنان داشته باشند.
در ضمن مدير جهاد كشاورزي خواستار همكاري ،درخواست و پيگيري بيشترشدن سهميه نيرو از سوي اين ارگان شد.