به گفته رئيس اداره مخابرات اردكان

ريیس اداره مخابرات گفت:6 طرح مخابراتي به مناسبت هفته دولت و در سال جاری چهار پروژه مخابراتی دیگر در این شهرستان به بهره برداری می رسد .

"حاتمی زاده "با بیان اینکه کل اعتبارات هزینه شده به منظور به بهره برداری رسیدن اين پروژه‌ها بالغ بر 2 هزار و 460 میلیون ریال است ، گفت: این پروژه ها شامل توسعه سوئیچ مرکز آیت ا... خاتمی به تعداد يك هزار و 700 شماره با اعتبار 850 میلیون ریال، نصب و راه اندازی رادیو
E1 16 به مبلغ 200 میلیون ریال و بهینه سازی ارتباطات راه دور سایت‌های عقدا و گندله به مبلغ 100 میلیون ریال است.

وی راه اندازی جي.اس.ام روستایی جهت روستاهای بلیل، دوگان و پازربه مبلغ 950 میلیون ریال، راه اندازی دفتر خدمات ارتباطی روستایی
ICT هامانه به مبلغ 180 میلیون ریال و نیز راه اندازی دفتر خدمات ارتباطی روستایی ICT
مغستان به مبلغ 180 میلیون ریال را از دیگر پروژه‌های مخابراتی آماده بهره برداری در هفته دولت دانست.

حاتمي‌زاده خاطرنشان کرد: در سال جاری 4 پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری 2 هزار و 650 میلیون ریال در شهرستان اردکان به بهره‌برداری رسیده است.