با حضور فرماندار انجام شد
با حضور فرماندار و جمعي ديگر از مسئولين اردكان مركز آموزش كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي انجمن فوريتهاي پزشكي در اين شهرستان راه اندازي شد .
فرماندار اردكان در مراسم آغاز به كار اولين دوره آموزشي اين مركز با بيان اهميت فراگيري آموزشهاي فوريتهاي پزشكي گفت :با فراگيري اندك برخي از اقدامات كمكهاي اوليه مي توان در مواقع بروز حوادث و سوانح ناگوار به نجات جان انسانها پرداخت . روستايي افزود فرهنگ فراگيري كمكهاي اوليه بايستي در جامعه همه گير شود و در هر خانواده حداقل يك نفر اين
آموزشها را فرا بگيرند .
قابل ذكر است در اين كلاسها دوره هاي كمكهاي اوليه عمومي ،پيش تخصصي فوريتهاي پزشكي ،دارو شناسي و نسخه خواني و منشي گري پزشكي و دندانپزشكي با همكاري 5 مربي برگزار مي شود ودر حال حاضر اين دوره با ثبت نام 25 نو آموز كار خود را آغاز كرده است .