به همت امام جمعه اردکان، حجت الاسلام والمسلمين ديداري انجام شد
 طي مراسمي باحضور امام جمعه معزز،فرماندار،جمعي ازمسئولين وعده اي ازطلاب واساتيد حوزه هاي علميه اردكان پايه هاي هفتم ،هشتم ونهم حوزه علميه امام صادق در ساختمان سابق حوزه علميه خواهران (خيابان ايت ا... فكور )بصورت مستقل با شركت 40 نفر از طلاب اين شهرستان تشكيل وراه اندازي گرديد .
حجت الاسلام والمسلمين ديداري امام جمعه اردكان در اين مراسم شروع تدريس درسطح عالي (رسايل،مكاسب وكفايه ...)با سرعت وظرف مدت يكسال را در اردكان از عنايات پروردگار برشمردند وبا تاكيد بر اهميت تحقيق وپزوهش در محيط هاي علمي خصوصا حوزه هاي علميه تصريح نمودند :اكنون باتوجه به آماده بودن نسبي بستر ها وفراهم بودن امكانات علمي ورفاهي در شهرستان هيچ بهانه اي براي سستي واجتناب از درس ومباحثه در اين محيط پذيرفته نيست .
حجت الاسلام ديداري رييس حوزه هاي علميه اردكان ضمن تقدير وسپاس از تلاشها وزحمات مديريت سابق حوزه هاي علميه قم ،انتصاب مديريت جديد اين حوزه حضرت آيت الله مقتدايي را گامي تازه درراستاي تقويت بنيه علمي حوزه هاي علميه سراسر كشور دانستند .

گفتني است در يكساله اخير با مناعت وحسن عنايت امام جمعه محترم درزمينه وضعيت رفاهي طلاب ،تعمير اساسي ساختمان حوزه علميه امام صادق ،رنگ آميز ي حجره ها ،ساخت سرويس بهداشتي وحمام ،راه اندازي كتابخانه با امكانات يارانه اي و000 فعاليت هاي ارزند ه اي صورت پذيرفته است