در ادامه پیگیریهای برون استانی فرماندار و نماینده مردم در مجلس
ماموریت اخیر فرماندار به تهران با پیگیری مواردی در خصوص توسعه آموزش عالی و همچنین صنعت وفرش در حالی پایان گرفت که وی در بازگشت با حضور در مرکز استان در زمینه میراث فرهنگی شهرستان نیزبا مسئولین استانی مربوطه دیدار وگفتگو نمود .
روستایی در این سفر طی نشستی با حضور رییس مرکز جهاد دانشگاهی کشور ،معاونین ایشان ،نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و رییس جهاد دانشگاهی یزد  خواستار استقلال مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی اردکان گردید و با اشاره به موضوعاتی از قبیل صرف هزینه های عمرانی دانشگاه ،تنوع رشته های تحصیلی و مسائل فرهنگی که تماما نیازمند استقلال در تصمیم گیری مسئولین شهرستان می باشد ؛درصد توفیق و نتیجه بخشی اموررا زیر نظر هیات امنایی که توسط شهرستان تایید میگردد بالاتر عنوان نمود و گفت: باعنایت به گستردگی کار آموزش عالی و تنوع روز افزون مراکز در شهرستانها، تقسیم کار و محول نمودن اداره اموری از این دست به حوزه شهرستان می تواند در موفقیت مجموعه سهم بسزایی ایفا نماید .
فرماندار در ادامه این ماموریت در خصوص ایجاد منطقه آزاد فولاد در اردکان که از مصوبات سفر اخیر هیات دولت به استان بوده است با دبیر اجرایی مناطق آزاد کشور دیدار وگفتگونمود و در زمینه اجرایی شدن طرح منطقه آزاد فولاد در اردکان وتصویب راهکارهایی اجرایی این طرح رایزنیهای لازم را انجام داد.همچنین در جلسه دیگری که باحضور جمعی از مهندسین و متخصصانی که داوطلب اجرای این طرح در اردکان بوده اند اقدامات لازم در زمینه ارائه طرح اجمالی این پروژه انجام گرفت .
روستایی در بخش دیگری از برنامه های خود در سفر به تهران با حضور مهندس تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و مسئول بازرگانی استان در زمینه توسعه صنعت فرش با رییس مرکز ملی فرش ایران  گفتگو وپیشنهاداتی را ارائه نمود .اعمال تغیرات در طرح ونقشه هایی که به بافندگان اردکانی ارائه می گردد ،ارتقا کیفیت بافت از طریق تامین مصالح با کیفیت برتر ،گسترش تبلیغات در زمینه فرش اردکان با هدف توسعه صادرات این صنعت ،برگزاری نمایشگاه وایجاد موزه فرش جهت عرضه تنوع فرشهای بافت اردکان از موضوعات در خواست شده از سوی فرماندار اردکان در این جلسه بود .
روستایی در بازگشت از ماموریت یکروزه تهران در مرکز استان نیز پیگیریهایی را در زمینه افزایش اعتبارات ملی و استانی برای زمینه سازی اجرای طرح محور میراث فرهنگی در بافت قدیم وشروع بکار تغییر کاربری حمامهای قدیمی شهرستان از طریق گفتگو با رییس سازمان میراث فرهنگی استان انجام داد و ازمدیر گردشگری این سازمان نیز در زمینه احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در محور چوپانان اردکان نایین و هتل مدخل ورودی شهرقول مساعدت گرفت .

قابل ذکر است پیگیری در خصوص جذب تسهیلات بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی جهت طرحهای صنعتی در حال اجرای شهرستان با حضورفرماندار در اداره کل صنایع  استان نیز از موارد انجام شده اخیرمی باشد .