اسامي برندگان خوش شانس قرعه كشي همايش پياده روي خانوادگی اعلام گردید. 
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان، مراسم قرعه کشی صبح روز یکشنبه 30 شهریور با حضور نمایندگانی از ارگان‌های برگزارکننده‌ی مراسم شامل فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر و اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار و اسامی برندگان به شرح ذیل اعلام گردید.
 
  گفتنی است جايزه خودرو و 10 دستگاه دوچرخه نیز از طرف فرماندار اردکان در روز همایش، قرعه‌كشی و به برندگان اهدا گردید.
 
برندگان می‌توانند حداکثر تا تاریخ 6 مهر 93 با در دست‌داشتن کارت ملی نسبت به دریافت جوایز خود اقدام نمایند.
 
 

رديف

شماره ملی

نوع جايزه

ارگان اهداكننده

1

5429925063

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

2

4440096697

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

3

4440210600

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

4

4440141961

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

5

5409938909

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

6

4449624912

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

7

4449732138

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

8

4449700007

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

9

4440097502

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

10

4449615530

دوچرخه

اداره كل ورزش و جوانان

11

4440046381

كمك هزينه حج عمره

نماينده مجلس

12

4440154093

كمك هزينه عتبات

نماينده مجلس

13

4440029221

كمك هزينه عتبات

نماينده مجلس

14

4440174884

كمك هزينه مشهد مقدس

نماينده مجلس

15

4449574222

كمك هزينه مشهد مقدس

نماينده مجلس

16

4449935756

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

17

4440075150

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

18

4449335945

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

19

4449524160

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

20

4449600525

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

21

4449965851

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

22

4440175767

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

23

451973208

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

24

4449951514

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

25

4489699893

كاپشن ورزشي

شهرداري احمد آباد

26

839894491

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

27

4440082671

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

28

4449544463

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

29

4449588231

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

30

4449734793

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

31

4449436121

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

32

4440096328

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

33

4480241991

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

34

4489961251

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

35

4440160166

كمك هزينه مشهد مقدس

شوراي اسلامي ترك آباد

36

4449613368

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

37

4449809246

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

38

4449915739

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

39

4440137581

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

40

4449393546

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

41

4449944240

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

42

4449620038

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

43

4449676661

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

44

6489954494

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

45

8839315988

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

46

4449973291

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

47

4449611152

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

48

4480170944

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

49

4449672828

كمك هزينه حج عمره

فرمانداري

50

4449593081

دوچرخه

شهرداري

51

4440259758

دوچرخه

شهرداري

52

4404646266

دوچرخه

شهرداري

53

4449925955

دوچرخه

شهرداري

54

4440023614

دوچرخه

شهرداري

55

4449882725

دوچرخه

شهرداري

56

4440065211

دوچرخه

شهرداري

57

4440139175

دوچرخه

شهرداري

58

4440115551

دوچرخه

شهرداري

59

4449723554

دوچرخه

شهرداري