مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:
در مرحله پانزدهم طرح نظارت بر پروژه‌های روستایی کشور، شهرستان اردکان در کنار بافق و میبد حائز رتبه برتر استان شد.
 
براساس اعلام علیرضا نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، فرمانداری شهرستان اردکان موفق به کسب رتبه برتر استان در سه‌ماهه سوم سال‌جاری شده است.
 
در نتایج این ارزیابی، درصد تحقق اهداف، ۶۰ درصد اعلام شده است.