مصطفی پوردهقان‌اردکان فرماندار و رئیس هیئت‌اجرایی انتخابات شهرستان اردکان نتیجه شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی شهر عقدا را اعلام کرد.
 
براین اساس، افراد زیر به‌ترتیب حائز بیشترین تعداد رأی شده‌اند:
 
▪️اعضای اصلی:
۱- سعید افخمی عقدا ۴۱۳ رأی
۲- محمد افخمی عقدا ۳۹۸ رأی
۳- سیدجواد طبائی شمس ۳۵۴ رأی
۴- سیدمعین حسینی عقدا ۲۳۴ رأی
۵- سیداحمد امیری عقدایی ۲۱۶ رأی
 
▫️اعضای علی‌البدل:
۱- محمد اسمعیلی عقدا ۲۰۰ رأی
۲- عبدالحمید خطیبی عقدائی ۱۹۱ رأی
۳- نسیم افخمی عقدا ۱۷۰ رأی