با حضور معاون فرماندار و بخشدار مرکزی و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاران

عملکرد شرکت تعاونی دهیاری های اردکان در بخش مرکزی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.


با حضور میرحسینی معاون امور عمرانی فرمانداری اردکان ، بخشدار مرکزی،مدیر عامل شرکت تعاونی ، دهیاران و اعضای شوراهای روستاهای این بخش ، عملکرد شرکت تعاونی دهیاری های اردکان مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
دراین جلسه ناصر پایه دار بخشدار مرکزی با توجه به سیاست ها و فلسفه وجودی شرکت تعاونی ،توضیحاتی در خصوص وضعیت موجود روستاها و انتظارات دهیاران از شرکت تعاونی بیان داشت.
مسعود نوریان مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری های اردکان هم در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد این شرکت به برخی از اقدامات در حال انجام آن نیز اشاره کرد
بتن ریزی زمین چمن مصنوعی روستای چاه افضل و حسن آباد، کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز و تکمیل میدان شهدای ترک آباد از مهمترین مصوبات این جلسه بود.