در جلسه هم اندیشی با مسئولین اورژانس اجتماعی

راهکارهای جلوگیری از مشکلات آسیب های اجتماعی بخش مرکزی شهرستان اردکان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی و ارائه راهکارهای جلوگیری از مشکلات آسیب های اجتماعی بخش مرکزی در دیدار ناصر‌پایه دار بخشدار بخش مرکزی اردکان با مسئولین اورژانس اجتماعی این شهرستان

برگزاری کلاس‌های آموزشی برای عموم مردم بخش مرکزی از جمله مهمترین تصمیمات این نشست بود.