با حضــور سرپرست معـاونت برنامـه ریزی و هماهنگـی امور عمرانــی فرمانداری اردکان

بررسی مسائل و مشکلات روستای ترک آباد

✅ با حضــور سرپرست معـاونت برنامـه ریزی و هماهنگـی امور عمرانــی فرمانـداری اردکان در شهرک صنعتی اردکان صـورت گـرفت؛
  بررسی مسائل و مشکلات فاضلاب، تخلیه نخاله و ضایعات، فضای سبز شهرک و روستای ترک‌آباد با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، محیط زیست، اعضای شورای ترک آباد و مدیرعامل شهرک صنعتی