بازدید فرماندار اردکان از روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهر خرانق

بازدید فرماندار اردکان از روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهر خرانق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اردکان; در سفر حسین سبزواری فرماندار شهرستان اردکان به بخش خرانق از روند اجرای احداث پروژه ساختمان آتش نشانی و محوطه سازی مجتمع رفاهی مسجدالمهدی خرانق بازدید نمود.