به منظور خدمت رسانی و تکریم ارباب رجوع،

استقرار میزخدمت در روستای ترک آباد بخش‌مرکزی‌شهرستان اردکان

 

◽️به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان اردکان در راستای خدمت رسانی‌بهتر و سریع‌تر و رفع مشکل مردم روستای ترک آباد، میز خدمت با حضور تعدادی از مسئولین و کارشناسان ادارات اردکان در ترک آباد برگزار شد.

◽️ناصر پایه‌دار بخشدار‌مرکزی‌شهرستان اردکان گفت:در جهت کاهش هزینه ها،صرفه‌جویی در وقت،شتاب در ارائه خدمات و ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمت به مردم روستای ترک آباد،میز خدمت با حضور مسئولین جهادکشاورزی،شرکت برق،دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای ترک آباد در این روستا برگزار شد.

◽️بخشدارمرکزی شهرستان اردکان گفت:در این برنامه،درخواست‌ها،مطالبات مطرح شده‌ی مردم،مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای حل مشکلات و پیگیری درخواست‌های داده شده صادرشد.