پیگیری پیشرفت مصوبات مربوط به روستای چاه افضل بخش مرکزی شهرستان اردکان

 

◽️به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان اردکان جلسه ای با حضور بخشدارمرکزی،دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای چاه افضل میزان پیشرفت مصوبات مربوط به روستای چاه افضل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

◽️ناصر پایه‌دار بخشدار مرکزی اردکان در این باره گفت:پیرو مصوبات خوب جلسه ماه گذشته مسئولین استان و شهرستان در روستای چاه افضل امروز جلسه‌ای با حضور دهیار و اعضای شورای اسلامی این روستا در محل بخشداری مرکزی برگزار شد.در این جلسه میزان پیشرفت مصوبات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و روند تسریع عملیاتی شدن این مصوبات در دستور کار قرار گرفت.

◽️بخشدارمرکزی شهرستان اردکان گفت:یکی از مهم ترین مصوبات آن جلسه،نصب دوربین‌های امنیتی در مبادی ورودی روستای چاه افضل بود که در این جلسه بر تسریع انجام آن تاکید شد.

◽️ناصرپایه‌دار در ادامه گفت:در حوزه فعالیت های اجتماعی و ورزشی،آماده سازی زمین چمن‌مصنوعی و تامین نیرو برای رفت و روب معابر و کوچه‌های روستا مصوب شده بود که در یک ماه آینده مراحل آماده سازی زمین چمن مصنوعی روستای چاه افضل انجام خواهد شد و در چند روز آینده نیز با تامین اعتبار انجام شده شاهدجذب نیروی خدمات برای رفت و روب روستا خواهیم بود.

◽️بخشدارمرکزی اردکان در پایان این جلسه گفت:پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آن در کوتاه ترین زمان ممکن در دستور کار بخشداری است و از مسئولین شهرستان نیز می خواهم در روند تسریع اجرای این مصوبات همکاری لازم را داشته باشند.

◽️روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان اردکان