تقدیر بخشدارمرکزی شهرستان اردکان از نوجوان نخبه احمدآبادی

 

◽️به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان اردکان،ناصرپایه‌دار به همراه شهردار و عضو شورای اسلامی شهراحمدآباد و مسئول بسیج منطقه از نوجوان نخبه احمدآبادی تقدیر کردند.

◽️ناصرپایه‌دار در این بازدید گفت:این نوجوان نخبه احمدآبادی با تمرکز بر روی مباحث مکانیکی در حال ساخت خودرو در منزل است و این بسیار ارزشمند است که نوجوانان ما به مسئله و نیاز روز جامعه توجه دارند و در مباحث علمی خود به مشکلات مردم متمرکز شده اند.

◽️بخشدارمرکزی شهرستان اردکان گفت:شهراحمدآباد همواره به شهر عالمان و نخبگان مشهور بوده است و حمایت از نخبگان وظیفه دولت و حتی بخش‌های خصوصی می باشد.و در این بازدید با تقدیر از تلاشهای این نوجوان در روند ساخت خودرو این نخبه احمدآبادی قرار گرفتیم.

◽️ناصرپایه دار در پایان با تشکر از خانواده این نخبه احمدآبادی گفت: خانواده‌ها زمینه شکوفایی استعدادهای فرزندانشان را فراهم کنند و اگر در زمینه ای دیدند که فرزندشان استعداد و علاقه وافر دارد برای حضور در آن رشته و شغل فرزندانشان را کمک و یاری کنند.