فرماندار اردکان: به علت نزدیک بودن محل تخلیه نخاله ساختمانی به شهر، شهرداری اردکان محل جدیدی را معرفی می‌کند.

 تغییر محل تخلیه‌ی نخاله‌های ساختمانی در اردکان

حسین سبزواری فرماندار اردکان در بازدید از محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی و دفن پسماند شهری بیان داشت: به علت نزدیک بودن محل تخلیه نخاله ساختمانی به شهر، شهرداری اردکان محل جدیدی را معرفی و محل فعلی را با تغییر کاربری برای استفاده همشهریان از فضای سبز و تفریحی آماده خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین در مورد محل دفن پسماند‌های شهری با توجه به جمع آوری روزانه سه تا چهار تن پسماند از شهر اردکان لازم است پهنه‌ای در نظر گرفته شود که خطرات زیست محیطی نداشته باشد و همچنین از نظر بعد مسافت در حدی باشد که شاهد تخلیه پسماند در جایی به جز آن پهنه نباشیم.

سبزواری گفت: شهرستان با پهنه مشترک استانی مخالف است و این درخواست را دارد که به شهرستان اجازه داده شود که لندفیل اختصاصی داشته باشد.