90513000000ریال برای 213پروژه عمرانی

90513000000ریال برای 213پروژه عمرانی


در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اردکان تصویب شد

      به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،صبح امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان که با حضور روسای ادارات و ارگانهای اردکان در محل سالن شهید حنیف برگزار شد ؛اعتبارات مورد نیاز برای هریک از پروژه های عمرانی درحوزه های مختلف فرهنگی، ورزشی،اقتصادی،اجتماعی و...پس از تبادل نظر مسئولین به تصویب رسید .

     فرماندار اردکان بخشی از اعتبارات اختصاص داده شده را از اعتبارات سفرهای استانی ریاست جمهوری عنوان کرد و بخش دیگری از آن را از تعهدات استاندار درخصوص شهرستان اردکان و بقیه را طرح های نیمه تمام یا پروژه های پیشنهادی مورد نیاز شهرستان دانست .

     کمالی افزود بیشترین اعتبارات اختصاص داده شده درحوزه های راه و شهرسازی،نوسازی مدارس ،فرهنگی،عمران روستایی، برق رسانی و ورزش می باشد که مربوط به پروژه هایی نظیر تکمیل سالن ورزشی خیری شهرستان اردکان،تکمیل سالنهای روستایی بویژه روستای هفتادروخرانق،تکمیل پروژه مصلاهای اردکان واحمد آباد،مطالعه و احداث مرکز تحقیقات حفاظت از محیط زیست،تکمیل جاده روستای حاج آباد زرین،مرمت،حفظ و تغییر کاربری کاروانسراها و ابنیه قدیمی ،خدمات زیر بنایی شهرک صنعتی و توسعه شبکه پوششی برق در شهرستان اردکان می باشد .
 

     گفتنی است مبلغ 90513میلیون ریال برای 213پروژه عمرانی دولتی در بخشهای مختلف از مجموع اعتبارات شهرستان تخصیص داده شده است .