632نفر طی دوسال گذشته تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته اند

632نفر طی دوسال گذشته تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته اند


در بازدید فرمانداراز تامین اجتماعی اردکان مطرح شد :

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری به گفته رییس اداره تامین اجتماعی شهرستان اردکان طی دوسال گذشته 632نفردر این شهرستان تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته اند .

    "محمد علی دلشب "در بازدید دیروز فرماندار اردکان از بخشهای مختلف اداره تامین اجتماعی این شهرستان با ارائه گزارشی در زمینه فعالیتهای جاری این اداره افزود :در حال حاضر حدود 3000نفر در شهرستان اردکان دارای کارت مهارت در زمینه فعالیتهای ساختمانی هستند ولی با توجه به اینکه سهمیه این بیمه برای شهرستانهای مختلف محدود است افراد از طریق قرعه کشی انتخاب می شوند و پس از قرعه کشی و بررسی صلاحیت در زمینه دوشغله نبودن و سایر موارد، تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت .

     رییس تامین اجتماعی اردکان گفت: در این دوره از بین 598متقاضی ثبت نام شده قرعه کشی صورت گرفته وتعداد143نفر که حایز شرایط لازم باشند از بیمه کارگران ساختمانی استفاده خواهند نمود .

     وی افزود بر اساس آمار فروردین ماه امسال مجموع بیمه شدگان اصلی و تبعی 64099نفر بوده است که تعداد 22533نفر اصلی و بقیه افراد تحت تکفل ،مستمری بگیرو بازماندگان بوده اند .از آمار بیمه شدگان اصلی تعداد18092نفر بیمه شده اجباری،800نفر بیمه شده حرف و مشاغل آزاد،918نفر قالی بافی،1700نفر رانندگان،502نفر اختیاری و 252نفر از خدمات بیمه بیکاری استفاده کرده اند.

     فرماندار اردکان در این بازدید به سیاستهای نظام درزمینه حمایت از صنایع و تولیدات بومی اشاره کردوافزود:همچنان که دولت همواره برای وصول مطالبات خصوصا در زمینه بیمه ای با انعطاف و تعامل برخورد نموده است شایسته است با درنظر گرفتن شرایط برای حمایت هرچه بیشتر از تولید، این روند تداوم داشته باشد .

     "احمد کمالی"از فعالیتهای موثر بیمه ای شهرستان اردکان در زمینه تامین اجتماعی که در سال گذشته با رشد 8درصدی همراه بوده است تقدیر نمود و گفت:افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری در حرف و مشاغل آزاد،رانندگان و قالیبافان نشانه ارتقا فرهنگ بیمه ای در جامعه ماست .

     گفتنی است بیمه کارگران ساختمانی دارای مزایای کوتاه مدت نظیر پوشش حوادث ناشی از کار بوده و مزایای بلند مدت دیگری مثل بازنشستگی،ازکارافتادگی و فوت را در بر خواهد گرفت .