2300 کيلوگرم مواد غذايي فاسد در اردکان معدوم شد

2300 کيلوگرم مواد غذايي فاسد در اردکان معدوم شدايرنا،اين مواد که از مراکز تهيه وتوزيع مواد غذايي،آرايشي وبهداشتي سطح شهرستان اردکان جمع آوري شده بود ،با حضور کارشناسان بهداشت محيط شهرستان اردکان وخبرنگار صدا وسيما در محل دفن زباله هاي شهرستان معدوم شد.