18310خانوار از مجموع 22189خانوار شهرستان اردکان تا کنون فهرست برداری شده اند

18310خانوار از مجموع 22189خانوار شهرستان اردکان تا کنون فهرست برداری شده اند


رییس ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اردکان اعلام کرد
     کار امارگیری برای تعداد 2064خانوار عایب این شهرستان تا 22آبانماه ادامه دارد .
 
     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی "با استناد به اخرین گزارش ارائه شده به مرکز آمار ایران در تاریخ 18/9/90با اعلام این آمار افزود :تاکنون 70درصد خانوارهای شهری و 98درصد خانوارهای روستایی شهرستان اردکان سرشماری شده اند و 11درصد مجموع خانوارهای غایبی است که در روزهای باقیمانده فهرست برداری خواهند شد .
 
     فرماندار اردکان ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در مجموعه ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اردکان وتشکر از همکاری خوب مردم از خانوارهایی که هنوز سرشماری نشده اند خواست تا با اعلام زمان حضور در منزل در ساعات باقیمانده آمارگیری با این طرح ملی مشارکت نمایند تا درصد خانوارهای غایب به پایین ترین حد ممکن تقلیل یافته و آمار صحیحی در نهایت برای کل شهرستان استخراج گردد .