گواهینامه انجمن بین المللی شهر سالم به فرماندار اردکان اعطا شد

گواهینامه انجمن بین المللی شهر سالم به فرماندار اردکان اعطا شد


طی مراسم در استان اصفهان

     گواهینامه بین المللی انجمن شهر سالم طی مراسم در دانشگاه اصفهان  به فرماندار اردکان اهدا شد .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری یکشنبه گذشته طی مراسمی که با حضور جمعی از فرمانداران ،شهرداران و مسئولین شبکه بهداشت و درمان سراسر کشور در دانشگاه اصفهان برگزار شد گواهینامه بین المللی انجمن شهر سالم به فرماندار اردکان اعطا شد .

     "احمد کمالی "در حاشیه این مراسم ضمن اعلام آمادگی برای اجرای کامل پیشنهادات این انجمن در راستای توسعه اهداف سلامت شهر نشینی گفت :سال گذشته شهرستان اردکان بصورت داوطلبانه با هدف توسعه شهرنشینی با مد نظر قرار دادن سلامت شهروندان تفاهم نامه ای را با سازمان جهانی بهداشت امضا نموده است و درحال حاضر نام این شهرستان بعنوان شهری که داوطلب اجرای برنامه های سلامت می باشد ثبت گردیده است .

     فرماندار ادکان به توسعه صنعتی این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت :توسعه صنعتی در شهرها تا جایی موثر است که سلامت را به مخاطره نیاندازد معهذا این پیشرفت صنعتی بایستی در چارچوب قوانین سلامت و بهداشت باشد چرا که مهمترین وظیفه ما بعنوان یک مسئول حفظ سلامتی و جان شهروندان است .

     گفتنی است در این مراسم از فرمانداران طبس ،یزد و مهریز هم از سوی سازمان جهانی بهداشت تقدیر شد .