گلایه معاون عمرانی استاندار از تعلل پیمانکار در اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب

گلایه معاون عمرانی استاندار از تعلل پیمانکار در اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب


معاون عمرانی استاندار به اتفاق مدیر عامل آبفا استان از پروژه های آب و فاضلاب اردکان بازدید کرد

     معاون عمرانی استاندار در بازدید از پروژه تصفیه خانه فاضلاب اردکان از روند کند اجرایی طرح توسط پیمانکار گلایه کرد

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"مهندس نوروزی "صبح دیروز در بازدید از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان اردکان که به اتفاق فرماندار اردکان ،مدیر آبفای استان و رییس آب و فاضلاب شهرستان اردکان انجام دادضمن ارائه نکات فنی درخصوص اجرای این طرح بزرگ از روند کند پیشرفت کار گلایه کرد و گفت:پیمانکار پروژه زمابندی ارائه شده را رعایت نکرده است وعلیرغم وجود اعتبار و امکانات، پیشرفت کار لازم مشاهده نمی شود .

     وی گفت :برای این تعلل از سوی پیمانکار هیچ توجیهی پذیرفته نیست و ضروریست با اهتمام ویژه نسبت به طرح، روند موجود جبران و تسریع گردد .

     معاون عمرانی استاندار همچنین در ادامه از پروژه مخزن ذخیره آب 10هزار متر مکعبی در حال احداث بازدید کرد و در خصوص تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل و بهره برداری ازاین پروژه تا خردادماه سال آینده قول پیگیری داد .

     گفتنی است برای احداث این مخزن تاکنون 3میلیارد و چهارصد میلیون ریال هزینه شده و 6میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز دارد.با ساخت این مخزن حجم ذخایر آب شهرستان اردکان به 35هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت.

     به گفته رییس آبفای شهرستان اردکان پروژه تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان از تیرماه امسال کلید خورده و تاکنون کمتر از 10درصد پیشرفت کار داشته است برای اتمام این پروژه نیز مبلغ5 11میلیاردریال اعتبار مورد نیاز است .که تاکنون مبلغ 10میلیارریال آن اختصاص داده شده است.