گفتمان جوان در خصوص ازدواج با حضور حجت الاسلام دکتر دهنوی

گفتمان جوان در خصوص ازدواج با حضور حجت الاسلام دکتر دهنوی


کانون طلوع باور با همکاری ادارات و ارگانهای شهرستان اردکان برگزار می کند
طی جلسه هماهنگی برگزار شده در فرمانداری اردکان برنامه ریزی در خصوص برنامه گفتمان جوان در خصوص ازدواج با حضور حجت الاسلام دکتر دهنوی کارشناس و مشاور برنامه های خانواده شبکه های سراسری صداو سیما انجام شده .
فرماندار اردکان در این جلسه ضمن مهم ارزیابی نمودن این گفتمان ها فعالیتهایی از این دست را برای ارتقا فرهنگ جوانان شهرسیتان ضروری دانست و از ارگانهای مرتبط خواست تا سهمیه ای برای اعضای خود جهت شرکت در این برنامه در نظر بگیرند .

گفتنی است این برنامه روز دوشنبه 30فروردین در محل کانون فرهنگی و تربیتی امام خمینی برگزار خواهد شد