گزارش تصویری از مراسم آغاز هفته نیروی انتظامی در شهرستان اردکان

گزارش تصویری از مراسم آغاز هفته نیروی انتظامی در شهرستان اردکان