کمیته امداد شهرستان اردکان در سال 90رتبه اول خودکفایی را در استان به خود اختصاص داده است

کمیته امداد شهرستان اردکان در سال 90رتبه اول خودکفایی را در استان به خود اختصاص داده است


رییس کمیته امداد امام خمینی شهرستان اردکان خبر داد

      رییس کمیته امداد امام خمینی شهرستان اردکان در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری گفت:کمیته امداد شهرستان اردکان در سال 90 رتبه اول خودکفایی در استان را به خود اختصاص داده است .

     "علی خلیلی" روز شنبه در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری با استناد به گزارش شورای عالی اشتغال کشور و سامانه رصد از کسب رتبه اول کمیته امداد شهرستان اردکان در زمینه خودکفایی در سال 90خبر دادو گفت:تاکنون نزدیک به 90درصد تعهد اشتغال این نهاد محقق شده است .

     وی افزودکمیته امداد شهرستان اردکان از ابتدای سال تاکنون با اعطای 40مورد وام امدادی و کار انگیزی به مبلغ جمعا300میلیون تومان و39مورد وام بانکی به مبلغ کل350میلیون تومان بیشترین تعداد تسهیلات اعطا شده در استان را به متقاضیان وواجدین شرایط اعطا نموده است وتا پایان سال نیز 180مورد دیگر را در دست اعطا خواهد داشت.

     خلیلی تعداد معرفی شدگان مشاغل خانگی را 40مورد وجمعا به مبلغ 120میلیون تومان عنوان کرد.