کلنگ زنی 3پروژه مهم در شهرعقدا و روستاهای مزرعه نو و هفتادر

کلنگ زنی 3پروژه مهم در شهرعقدا و روستاهای مزرعه نو و هفتادر


با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار ،بخشدارعقدا و جمعی از مسئولین شهرستان اردکان انجام شد
     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،هفته دولت امسال در شهرستان اردکان در حالی پایان گرفت که مسئولین شهرستان در بخش عقدا حضور یافتند وکلنگ 3پروژه مهم عمرانی را به زمین زدند .
 
     روزسه شنبه با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار ،بخشدار عقدا ،شهردار عقدا و جمعی از مسئولین شهرستان و بخش عقداسالنهای ورزشی مزرعه نو و هفتادر و همچنین بوستان بزرگ عقدا کلنگ زنی شد .
 
     وسعت هریک از این پروژه ها به ترتیب 1200متر مربع ،1100متر مربع و 2هکتار گزارش شده است که برای هرکدام بصورت مجزا مبالغ 1200میلیون ،700میلیون و 10میلیار ریال هزینه خواهد شد .
 
     بهره برداری از پروژه تامین آب کوشک آباد عقدا به طول 2کیلومتر و با هزینه تقریب 750میلیون ریال از دیگر برنامه های حضور مسئولین در بخش عقدا بود.
 
     گفتنی است فرماندار و نماینده مجلس در خاتمه برنامه های خود در عقدا از ساختمان در دست احداث دانشگاه پیام نور این شهر نیز بازدید نمودند.
 
     اضافه می شود دانشگاه پیام نور عقدا از مهر ماه امسال برای پذیرش دانشجو آمادگی خود را اعلام نموده است .