کشتخوان باغستان اردکان رو به نابودی ...

کشتخوان باغستان اردکان رو به نابودی ...


بدلیل سوء نیت وعملکرد زشت افراد مغرض
از دیر باز سنگدل ترین انسانها برای درخت و سبزه و گیاه ارزش و احترام قائل بوده و در تمامی ادیان و مذاهب، کشاورزی و سقایت درختان و گیاهان همواره ارزش محسوب گردیده است و از بین رفتن اشجار و  رستنیها  که  گاهی برای کسب منفعت توسط آدمهای غافل صورت می گیرد در بر دارنده کیفر دنیوی و اخروی بوده است با همه این توصیفات مدت چند ماه متمادی است که دستبردغافلانه عده ای معلوم الحال که به بهانه اختلافات مرزی بین اردکان و میبد چاه آب کشتخوان باغستان  را مورد  تعرض قرار  داده اند درختان سر سبز خطه باغستان اردکان (حد فاصل خیابان باهنر و صدر آباد )را به ورطه خشکی و نابودی کشانده است .
در نخستین روزهای سال جدید که درختان سر از خواب زمستانی برداشته و برای رشد و بالندگی محتاج جرعه ای آب که با زحمت پیشینیان از دل خاک برآمده است ، هستند سوءنیت و عملکرد سوء افراد ناآگاه  به بهانه تشدید اختلافات مرزی بین اردکان و میبد تجهیزات چاه باغستان را در هم شکست و دل کشاورزان اردکانی را غمگین و غصه دار نمود.
علاوه بر این عیدانه نامبارک و این عمل پرجور و جسارت که در ابتدای سال رقم خورد نزدیک به نیمی از سال گذشته نیز درختان کشتخوان باغستان بدلیل همین سوءرفتارها درخشکی و تشنگی به سر بردند .
البته عاملان این شیوه های غلط خود را جاعلانه میبدی معرفی می کنند و توجیه خود را وطن دوستی و میهن پرستی قرار می دهند حال آنکه به اعتقاد مردم اردکان این افراد از بدنه شهر میبد جدا هستند چرا که بروز یک چنین رفتارهایی از اهالی شهر با فرهنگ میبدبعید به نظر می رسدوبا وجود شواهد و مدارک محکم و متقن (میخکوبی محدوده در سال 66)هیچیک از این عملکردها توجیه پذیر نمی باشد .
پر واضح و مبرهن است که مسئولین محترم شهرستان همجوار بایستی با تدبیر و درایت از بروز رفتارهای اینچنینی به نام میبد جلوگیری به عمل آورند تا بیش از این نجابت مردم اردکان سوءاستفاده عده ای را برانگیخته نگرداند.
درهنگامه بهار و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام همت مضاعف و کار مضاعف مزین گردیده است بر ما واجب است تا برای آبادانی و پیشرفت از هیچ کوشش وهمتی مضایقه نسازیم و با عمل به فرامین رهبرمان از اختلافات جزیی و واهی که راه به جایی نمی برد پرهیز کنیم و تنها به عمران و آبادانی بیاندیشیم .انشا الله