پیگیری ویژه مشکلات روستاهای فاقد دهیاری و شورا در اولویت کار شورای شهرستان اردکان

پیگیری ویژه مشکلات روستاهای فاقد دهیاری و شورا در اولویت کار شورای شهرستان اردکاناعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان اردکان در عقدا و روستاهای این بخش با تشکیل جلسات متعدد به بررسی مشکلات مردم این منطقه پرداختند.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اردکان رئیس شورای اسلامی شهرستان اردکان در خصوص سومین دور از بازدیدهای منطقه‌‌ای این شورا گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی اعضای این شورا تصمیم بر آن شد تا چند جلسه ماهیانه با نمایندگان مردم روستاها در شوراهای اسلامی بصورت حضوری و در بخش‌ها صورت پذیرد.

 

رضوان فرجاد با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت و توانایی شوراها اظهار داشت: مردم با مشارکت در انتخاب اعضای شوراها در مناطق مهمی همچون روستاها، قدرت خود را در تعیین سرنوشت و تأثیرگذاری در این مناطق پراهمیت بویژه روستاهای دورافتاده نشان دادند.

 

وی خاطرنشان کرد: بعد از بازدید از بخش مرکزی و قسمتی از بخش خرانق، حضور در بخش بزرگ عقدا را آغاز کردیم که در جلسه آتی این شورا نیز به روستاهای باقی‌مانده این بخش سرکشی خواهیم داشت.

 

فرجاد با اشاره به حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهروروستا در سفر شورای شهرستان به روستاهای آشتیانه، پینه کوه، مرغ میان، وراعون، خواستکوه، فخرآباد و سروعلیا خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته سعی داریم طی ماه جاری از دیگر روستاهای بخش عقدا نیز بازدید و پیگیر مشکلات مردم این مناطق به ویژه روستاهای فاقد دهیاری و شورا باشیم.

 

رئیس شورای شهرستان با یادآوری توجه این شورا به روستاهای فاقد دهیاری و شورا با تأکید فرماندار شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکید مهندس مقیمی فرماندار اردکان نسبت به روستاهای فاقد دهیاری و شورا توجه بیشتری خواهیم داشت و طی سفرهای خود بعد از بازدید از بخش خرانق و پایان سفرها، گزارش مفصلی را از زبان مردم و دلسوزان این مناطق به مسئولان ارشد شهرستان ارائه خواهیم نمود.

 

گفتنی است اعضای شورای شهرستان طی ماه گذشته از روستاهای بخش مرکزی و برخی روستاهای خرانق  بازدید داشتند که تا پایان ماه نیز از مابقی روستاهای بخش خرانق و عقدا سفر خواهند کرد.