پیشتاز در اجرای طرح تاسیس باغستان (باغشهر )

پیشتاز در اجرای طرح تاسیس باغستان (باغشهر )


شهرستان اردکان
در جلسه ای که در آخرین روز کاری هفته جاری در دفتر فرماندار اردکان با حضور مهندس کشاورز مدیر کل بنیاد مسکن استان یزد برگزار شد در خصوص مکانیابی باغستان در اردکان بحث و تبادل نظر گردید .
فرماندار اردکان با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر ساخت مکانهای مناسب با ویژگیهای خاص در جوار تمامی شهرها گفت :باغستانها مکانهای پیوسته و سر سبز از باغات متنوع و خانه هایی در میان آنهاست که برای اقامت ،تفریح وگذراندن اوقات فراغت در نظر گرفته می شود .
کمالی با مد نظرقراردادن شرایط اقلیمی شهرستان احداث چنین مکانی را در اردکان  غنیمت دانست و گفت :البته همین محدودیتهای اقلیمی و کمبود آب ما را برای مکانیابی و احداث مناسب دچار محدودیت می سازد که لازم است مطالعه کافی در این زمینه صورت گیرد .
مهندس کشاورز مدیر کل بنیاد مسکن استان نیز با تبیین فرایند کلی مطالعه و احداث باغستان تصریح کرد :مواردی نظیر شرایط طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی و کالبدی مانند توپوگرافی ، اقلیم ،منابع آب ،سانحه خیزی ،شرایط فرهنگی ،امنیت ،وسعت ویکپارچگی در مکانیابی باغشهر بایستی در نظر گرفته شود. وی افزود: در این خصوص سه ضابطه کلی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تدوین و ابلاغ گردیده است که اراضی مستعد ،وجود منابع آب کافی و وجود موقعیت مناسب برای دسترسی جز این ضوابط محسوب می شود .
در این نشست تخصصی مقرر گردید کمیته ای متشکل از کارشناسان آب منطقه ای ،منابع طبیعی ،شهرداری و جهاد کشاورزی تشکیل شود تاظرف مد 10روز نسبت به معرفی و امتیاز دهی مکانهای مستعد اقدام نمایند .