پرهیز از رفتارهای فرد گرایانه در عملکرد شوراهای اسلامی

پرهیز از رفتارهای فرد گرایانه در عملکرد شوراهای اسلامی


فرماندار اردکان در همایش روز شوراها تاکید کرد

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان "احمد کمالی"عصر دیروز در همایش روز ملی شوراها که با حضور اعضای شوراهای شهر و روستاهای اردکان و جمعی از مسئولین استان و شهرستان درمحل سالن اجتماعات فرهنگسرای آیت الله خاتمی برگزار شد با اعلام این مطلب به اهمیت کار شوراهای اسلامی از چند حیث اشاره نمود و افزود:شوراها برترین ابزار تجلی اراده مردم درتصمیم گیریهای کوچک و بزرگ جامعه می باشد که با بهره گیری از تعالیم ناب اجتماعی اسلام مردمسالاری دینی را محقق می سازد .

     فرماندار اردکان استفاده از عقل جمعی در اعمال مدیریت اجتماعی را از مهمترین کارکردهای شوراهای اسلامی دانست وگفت:نگرشهای فرد گرایانه در مجموعه شوراها نمی تواند موثر باشد چراکه حرکت این نهاد بر مبنای سود و مطلوبیت جمعی اجتماع است و منفعت شخص یا گروه خاصی را در نظر ندارد .

     وی برخی ازبخشهای موجود در قانون مصوب شوراها رامحدود کننده تصمیمات این نهاد عنوان کرد و گفت:لازم است این قانون در برخی از قسمتها بازبینی و اصلاح شود و این کار نیز بایستی در پرتو عقل جمعی و با استفاده از نظرات وتجربیات شوراها صورت گیرد تا در عمل از تاثیر لازم برخوردار باشد .

     امام جمعه اردکان نیز در این همایش اهمیت نهاد شوراهای اسلامی و وظایف این ارگان را از منظر اسلام و قرآن تبیین نمود و با ذکر آیات و احادیث معتبر ضرورت حضور روشن این نهاد در مدیریت اجتماعی را متذکر گردید .

     حجت الاسلام حسینی نعامل دوسویه شوراهای اسلامی با سایر ارگانها رامهم ارزیابی نمود و این مسئله را یکی از رموز موفقیت شوراها دانست .وی ضمن تقدیر از عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان اردکان از آنان خواست که در فرصت باقیمانده تا پایان دور سوم وانتخابات جدیدبا جمع بندی و تکمیل فعالیتها و اتمام پروژه های در حال انجام کارنامه خدمت خود را پیش روی مردم قرار دهند.

     شاکری شمسی مدیر کل امور شهری استانداری،دکتر زارعی عضو شورای عالی استانها،رزم آور رییس شورای شهرستان اردکان از دیگر سخنرانان این همایش بودند و در بخش کارگاه آموزشی نیز " ابویی"دکترای مدیریت استراتژیک مطالب ارزنده علمی درزمینه مدیریت بهینه شهری و روستایی را ارائه نمود.