در سالن ورزشی شهید چمران اردکان برگزار شد.

مسابقات فوتسال جام رمضان  اردكان با معرفي تيم هاي برتر به كار خود پايان داد.
در اين دوره از مسابقات در رده نوجوانان تيم هاي جنت آباد'علم و ادب شهيد فتوحي'و ايثار به ترتيب صاحب مقام هاي اول تا سوم شدند.

در رده جوانان نيز تيم جنت آباد مقام اول و تيم هاي فدك و كشاورز به ترتيب مقام هاي دوم تا سوم را كسب كردند.همچنين در رده سني بزرگسالان تيم هاي شهداي مؤتلفه 'شهداي كوشكنو و كوثر به ترتيب صاحب مقام هاي اول تا سوم شدند.

همچنين كاپ اخلاق اين دوره تاز مسابقات به تيم فدك تعلق گرفت.اين مسابقات با حضور 8 تيم در رده نوجوانان'10 تيم در رده جوانان و 28 تيم در رده بزرگسالان به مدت 1 ماه در محل سالن ورزشي شهيد چمران اردكان برگزار شد.