واحدهای تکمیل شده بر مبنای اولویت و امتیاز توسط متقاضیان انتخاب می شود

واحدهای تکمیل شده بر مبنای اولویت و امتیاز توسط متقاضیان انتخاب می شود


تکمیل 298واحد مسکونی مهراردکان در فاز اول

     رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان گفت :متقاضیان براساس امتیاز و اولویت واحدهای مسکونی تکمیل شده را انتخاب می کنند .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "محمد فتاحی "دیروز در جلسه کارگروه تخصصی مسکن مهر اردکان که با حضور فرماندار و تنی چند از روسای ادارت در محل شهرک مسکونی مهر این شهرستان برگزار شد با اعلام این خبر گفت :در حال حاضر کار ساخت و تکمیل 298واحدمسکونی فازاول شهرک به پایان رسیده است و متقاضیانی که 10میلیون تومان اولیه را طی 5/2سال گذشته پرداخت کرده اند و واجد شرایط می باشند بر مبنای امتیاز و اولویت واحدهای مسکونی خود را انتخاب می کنند .

     فرمانداراردکان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات مجموعه ادارات مرتبط با این پروژه گفت : کار روشنایی معابر و عملیات گاز رسانی از سوی ادارت گاز و برق شهرستان در حال انجام است .

     وی همچنین در خصوص حل مشکل فاضلاب شهرک افزود :خوشبختانه با پیگیریهای خوب مجموعه آب و فاضلاب شهرستان و استان این مشکل از طریق خرید زمین و احداث چاه در بیرون از شهرک در روزهای اخیر مرتفع خواهد شد .

     وی افزود برای ساخت فضای آموزشی و مسجد هم فعالیتهایی صورت گرفته است که هم اکنون کار ساخت مسجد 40درصد پیشرفت داشته است ولی عملیات ساخت مدرسه هنوز آغاز نشده است .

     "احمد کمالی "ابراز امیدواری کرد کار تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان فاز اول در بهمن ماه امسال انجام شود .