همایش بینش و بصیرت در آموزشکده فنی شهید بهشتی برگزار شد

همایش بینش و بصیرت در آموزشکده فنی شهید بهشتی برگزار شد


جریان شناسی حوادث پس از انتخابات
این همایش بمناسبت روز ملی ارتباطات وبا هدف جریان شناسی حوادث پس از انتخابات از سوی بسیج دانشجویی آموزشکده فنی و منابع طبیعی تدارک و اجرا گردید .
سخنران این مراسم با پرداختن به موضوع جنگ نرم ابعاد مختلف این تهاجم را تشریح نمود .
دکتر منظمی کارشناس وزارت ارتباطات و فن اوری اطلاعات با بیان اینکه حوادث پس از انتخابات ابعاد زیادی از جنگ نرم را هویدا ساخت گفت :در هر صورت دانشجویان در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم هستند وبرای پیروزی بایستی نهایت هوشیاری خود را به کار گیرند .
وی ایجاد گروه های منحرف که مکاتب ضد دینی را تبلیغ می نمایند و بیشتر یهودیت،مسیحیت و شیطان پرستی را ترویج می نمایند از دیگر ابعاد جنگ نرم دشمن عنوان نمود و خواستار ارتقا سطح بصیرت دانشجویان در این خصوص گردید.

گفتنی است این همایش با استقبال بیش از 400نفر از دانشجویان شهرستان روبرو گردید