نمایشگاه متمرکز دستاوردهای ارزشیابی توصیفی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اردکان افتتاح شد

نمایشگاه متمرکز دستاوردهای ارزشیابی توصیفی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اردکان افتتاح شد


در آستانه گرامیداشت هفته معلم با حضور فرماندار،امام جمعه و جمعی از مسئولین

     40آموزشگاه ابتدایی اردکان در این نمایشگاه آثاردانش آموزان خود را ارائه کردند.

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری صبح امروز نمایشگاه متمرکز دستاوردهای ارزشیابی توصیفی دانش آموزان شهرستان اردکان در محل حسینیه ارشادبا حضور امام جمعه،فرماندار،رییس آموزش و پرورش اردکان ومعاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  به بهره برداری رسید.

     معاون آموزشی آموزش و پرورش اردکان در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه گفت:در این نمایشگاه آثار و طرح های 40آموزشگاه شهرستان اردکان به بازدید گذاشته شده است که در این میان 28آموزشگاه طرح های مربوط به مهارتهای زندگی و کرامت،7آموزشگاه آثارطرح پیشگامان تحقیق،4آموزشگاه دستاوردهای اجرای طرح جابر بن حیان و 6آموزشگاه آثار مربوط به اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف را به نمایش گذاشته اند .

     "سید علی شاکر"افزوددر حاشیه این نمایشگاه تمامی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان اردکان دستاوردهای مربوط به ارزشیابی توصیفی دانش آموزان خود را عرضه می نمایند و دانش آموزان در8کارگاه هنری شامل نقاشی،طراحی،خوشنویسی،منبت و...نیزبصورت زنده فعالیت می کنند.

گفتنی است این نمایشگاه از امروز تا پایان هفته جهت بازدید دانش آموزان،معلمان ووالدینشان دایر می باشد

 

 

 

 

عکسها:ایمیل شده از ایمان شاکر روابط عمومی محترم اداره آموزش و پرورش  اردکان