نمایشگاه حریم عفت فاطمی در اردكان گشایش یافت

نمایشگاه حریم عفت فاطمی در اردكان گشایش یافت


نقل خبری از ایرنا

     به گزارش روز شنبه ایرنا ، این نمایشگاه دارای 5 غرفه كه شامل محصولات گوهر عفاف ، كتاب ، عكس و پوستر، ماكت خانه فاطمه الزهراو ... می باشد.

     هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج عفاف و حجاب در بین دانشجویان می باشد.

     این نمایشگاه ازامروز تا یك هفته از ساعت 7 صبح تا 5 بعدازظهر برای علاقه مندان و دانشجویان دایر می باشد.

     نمایشگاه حریم عفت فاطمی به همت حوزه علمیه خواهران و بسیج دانشجویان دانشگاه هنر و معماری اردكان گشایش یافته است.