نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده از مهرماه امسال در اردکان اجرا خواهد شد

نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده از مهرماه امسال در اردکان اجرا خواهد شد


فرماندار اردکان خبر داد:

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی"در جلسه توجیه و آموزش اجرای طرح پزشک خانواده که صبح دیروز با حضور ادارات مربوطه در محل سالن شهید عباسی فرمانداری اردکان برگزار شد با اعلام این خبر افزود:هدف از اجرای این طرح هدفمند و سلامت فکرنمودن سیستم بهداشت و درمان شهرستان می باشد.

     فرماندار با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در برخی از استانهای کشور افزود :با اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده ساماندهی خوبی در زمینه درمان و پیشگیری از بیماریها در جامعه محقق خواهد شد.

     دکتر پورهاشمی جانشین و دبیر اجرای این طرح در اردکان نیز با بیان توضیحاتی پیرامون شیوه اجرای این برنامه در اردکان به تشریح وظایف هریک از اعضا درخصوص اجرای هرچه بهتر طرح پزشک خانواده در اردکان پرداخت.

     رییس شبکه بهداشت اردکان افزود:در حال حاضر مرحله زمانبندی اجرای طرح در قالب 58فاز زمانی آغاز شده است و بر مبنای این زمانبندی مراحل کار از قبیل سرشماری خانوارها،تامین امکانات نرم افزاری،تولید شناسنامه الکترونیکی و ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیک خانوارها در زمینه درمان در ردیف انجام می باشد.