نشست مطبوعاتی فرمانداروروسای ادارات با نشریات،خبرگزاریها ووبلاگ نویسان شهرستان

نشست مطبوعاتی فرمانداروروسای ادارات با نشریات،خبرگزاریها ووبلاگ نویسان شهرستان


با هماهنگی روابط عمومی فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردکان در هفته دولت برگزار می شود

    به گزارش روابط عمومی فرمانداری نشست مطبوعاتی فرماندار و روسای ادارات با نشریات،خبرگزاریهاو وبلاگ نویسان شهرستان اردکان روز سه شنبه 7شهریور ماه برگزار خواهد شد .

   هدف از برگزاری این نشست پاسخگویی مسئولین ادارات و ارگانها به مسائل مربوط به شهرستان درحوزه های مختلف می باشد .

    از تمامی خبرنگاران رسمی نشریات محلی و سراسری،خبرگزاریها ووبلاگ نویسان شهروند خبرنگارجهت حضور دراین نشست مطبوعاتی که در محل سالن شهید حنیف فرمانداری اردکان برگزار می شود دعوت بعمل می آید.