نتایج مسابقه دانش آموزی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اردکان اعلام شد

نتایج مسابقه دانش آموزی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اردکان اعلام شد


12برنده و 12جایزه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، داوران مسابقه دانش آموزی سرشماری اردکان از بین 250اثر علمی و هنری دانش آموزان در سه مقطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه که به اداره آموزش و پرورش اردکان ارسال شده بود ،تعداد 12اثر را در قالب 5مورد نقاشی در مقطع ابتدایی 3مورد روزنامه دیواری در مقطع راهنمایی و 4مورد مطالعه و تحقیق در مقطع دبیرستان بعنوان برگزیده انتخاب کردند .
گفتنی است در مقطع ابتدایی ومسابقه نقاشی خانمها الهام شاکر ازدبستان عبداللهی ،نرگس ملارحیمی از دبستان نواب رضوی ،زهرا اشرف پور مدرسه نبوت ،زهرا قانعی از مدرسه بنت الهدی و آقای احسان فتاحی از دبستان فاضل خالق بهترین آثار شناخته شدند .درمقطع راهنمایی و بخش روزنامه دیواری با موضوع سرشماری نفوس و مسکن سال 90آقای محمد حسین شاکر از مدرسه شهید رجایی و خانمها مریم کمالی و الهام طاهری از مدارس دخترانه امام حسین و خلیج فارس رتبه برتر راکسب نموده و در دوره متوسطه و بخش علمی مسابقه بهترین مطالعه و تحقیقات توسط خانمها مهرناز ایزدی و پریسا محمدی و نسرین کردی از دبیرستانهای امام حسن مجتبی ،قاسمی و خادم زاده و آقای حسین بلیل از دبیرستان ماندگار شرف انجام شده بود .
گفتنی است هدایای این افراد روز دوشنبه در مراسم زنگ سرشماری که در مدرسه خادم زاده اردکان با حضور مسئولین برگزار می شود اهدا خواهد شد .