نا مگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف بر گرفته از مکتب علوی است

نا مگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف بر گرفته از مکتب علوی است 

نا مگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف بر گرفته از مکتب علوی است

"احمد کمالی" روز سه شنبه درنشست خبری با خبر نگارجمهوری اسلامی ایران  افزود : این پیام ارزشمند حاکی ازایجاد  یک تحرک عظیم برای خدمترسانی است و در تمامی ابعاد اجتماعی برای مردم نوید بخش می باشد .

فرماندار اردکان با اشاره به فاکتور تحرک و تلاش بعنوان عوامل پویایی و سر زندگی هر جامعه تصریح کرد:با وجود دولتی که مدیریت آن در سوابق درخشان خود نشان داده است که از جنس تلاش و کوشش است و همچنین بسترهای مناسب و ارزشمندی که در عرصه های مختلف اجتماعی ایجاد شده است همراه با فرمان معظم له شاهد افزایش بهره وری و تلاش مضاعف در خدمترسانی خواهیم بود .

وی همچنین با مدنظر قرار دادن سختکوشی و قناعت بعنوان عناصر ذاتی مردم دارالعباده یزد افزود :این خصوصیات بارز و ماندگار برای مردم با اصالت استان می تواند خالق نو آوری و خلاقیت در منطقه باشد و با استفاده از فرصتها و بهره گیری از نظرات نخبگان جامعه پیام کار و همت مضاعف به منصه عمل در آید .

فرماندار اردکان ابراز امیدواری نمود با برنامه ریزی و سازماندهی همراه با تهیه و تدوین نقشه راه متناسب توسعه، زمینه رشد ،ترقی و بالندگی را بتوانیم در حوزه فعالیت شهرستان اردکان ایجاد نماییم تا انشا الله توانسته باشیم فرمایشات مقام معظم رهبری را نصب العین خویش ساخته و در مسیر همراهی با دولت مردمی، خدمتگزار مردم باشیم .