مه گرفتگی و برخورد 12خودرو سنگین در کمربندی شرقی اردکان

مه گرفتگی و برخورد 12خودرو سنگین در کمربندی شرقی اردکان


صبح امروز حادث شد

       12خودرو سنگین بدلیل بی احتیاطی رانندگان و مه گرفتگی به هم برخوردار کردند .

      به گزارش روابط عمومی فرمانداری در یک تصادف سهمگین که ساعت 7صبح امروز به وقوع پیوست 12دستگاه خودرو سنگین به هم برخورد کردند .این تصادف در کیلومتر 23کمربندی شرقی اردکان حادث شد که در جریان این تصادف تعدادی از رانندگان آسیب دیده و خساراتی هم به وسائط نقلیه شان وارد شد .

     علت این حادثه از سوی ستاد حوادث شهرستان اردکان مه آلودگی هوا و بی احتیاطی تعدادی از رانندگان گزارش شده است که خوشبختانه این حادثه تلفاتی در بر نداشته است .